Night And Day - Bielsko-Biała
Type Banner
24 / 7
Status 100% Online
Last check 02/03/2019

Missions 30
Total distance 11.94km
EFF 6.74
Total time
By foot 4St. 05m / 08m 11s Ø
By bicycle 2St. 05m / 04m 11s Ø

Portals 180  /  6 Ø
Unique portals 180
Distance start / end portal: 1.11 km

Hacks 180


Transport
By foot (0%)
By bicycle (0%)
Auto (0%)
Banner
Disability
Difficulty
Road

Nearby banners:
- Pogańskie Bielsko Biała0.15 km
- Spacer po Bielsku0.24 km
- Bielsko-Biała0.59 km

Description

Zaczynamy tworzenie obrazka przedstawiającego różnice między dniem, a nocą. Idziemy od ulicy Legionów na Piłsudskiego. #FriendlyForGuests